Provincie Friesland

De Provincie Friesland heeft in haar gebied een groot aantal kunstwerken en objecten, zoals bruggen en sluizen, auto- en fietstunnels, aquaducten, verkeersregelinstallaties en vaartuigen en gebouwen.

Storings- en calamiteitencontract

Alewijnse is verantwoordelijk voor de afhandeling van een storings- en calamiteitencontract voor de elektrotechnische installaties van kunstwerken, vooral toegespitst op bruggen en sluizen. De verkeersdoorstroming rond bruggen en sluizen hangt grotendeels af van techniek. Slimme techniek, die ervoor zorgt dat de capaciteit van de bruggen en sluizen optimaal benut wordt. Een sluis die verkeerd wordt aangestuurd of een brug die onnodig openstaat, vormt een belemmering van de verkeersstromen. Daarom beschouwen we bij Alewijnse de besturingstechniek van bruggen en sluizen als een specialisme.

Renovaties en uitbreidingen

Daarnaast voert Alewijnse ook bijkomende werkzaamheden uit, zoals kleine renovaties, aanpassingen en uitbreidingen van de bestaande installaties. De contract gerelateerde werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de provincie, wat het resultaat positief beïnvloedt. Ook periodieke evaluaties dragen bij aan de verbetering van de installaties en daarmee de dienstverlening van Alewijnse naar de Provincie Friesland.