Hybride voortstuwing & energieopwekking

De voortstuwing van uw schip moet passen bij uw vaarprofiel. In elke situatie, hoe snel u ook vaart. Hetzelfde geldt voor de energieopwekking: u houdt die het liefst zo duurzaam en rendabel mogelijk. Varieert uw schip veel qua snelheid? Dan biedt hybride voortstuwing u een goed alternatief.

Het beste van beide

Met hybride voortstuwing en energieopwekking wisselt u de eigenschappen van elektrisch varen af met voortstuwing en opwekking op basis van LNG of diesel. Daarmee kiest u al snel voor het beste van beide werelden. Zo beschikt u met diesel over een brandstof met een hoge energiedichtheid. Draaien uw dieselmotoren op zo’n 80% van hun vermogen, dan zijn ze het meest efficiënt.

Zuinig, schoon en stil

Toch heeft u dat vermogen wellicht lang niet altijd nodig. Uw schip vaart langzamer, of ligt zelfs stil. In dat geval verbruiken uw dieselmotoren onnodig veel brandstof. Ook slijten ze sneller uit. Het is dan veel rendabeler om over te stappen op voorstuwing op basis van batterijen en generatoren. Uw schip vaart zuinig en schoon, stoot vrijwel geen brandstof uit en vaart bovendien veel stiller.

Tot en met automatisering

Of hybride voorstuwing bij u past, hangt af van uw vaarprofiel. Daarom pakt Alewijnse het traject rondom de keuze van voortstuwing zo vroeg mogelijk met u op. We bepalen welke voordelen hybride voortstuwing u kan opleveren. En ondersteunen u vervolgens tijdens het hele traject. Van advies en monitoring tot en met volledige automatisering.

HyPS website