Sleep- & werkboten

Shark

Alewijnse is een ervaren en innovatieve leverancier van elektrotechnische diensten voor sleep- en werkboten. We werken op nieuwe boten en verzorgen refits, en ontwerpen en leveren elektrische systemen voor alle aspecten van de inzet van de boten.

Efficiency en betrouwbaarheid

Wij voeren wereldwijd projecten uit, maar onze vestiging in Galati, Roemenië, is op dit gebied uitgegroeid tot een kenniscentrum. Alewijnse heeft ook lokale vestigingen opgezet in Vietnam en Qatar en biedt daar een combinatie aan van Nederlandse kwaliteit, ervaring en innovatie en goedkope werkomgevingen. We hebben aangetoond dat we in een kort tijdsbestek projecten kunnen aannemen en voltooien die aan de hoogste maatstaven voldoen.