Ombouw Atlantic Labrador

Alewijnse Marine Systems speelt een belangrijke rol bij de ombouw van het zelfheffende booreiland Atlantic Labrador tot een hotelaccommodatie. Het uit 1983 daterende eiland wordt in de Scheldepoort scheepsreparatie- en ombouwwerf in Vlissingen omgebouwd. De refit duurt een paar maanden.

De boorinstallatie verwijderen

Voor dit grote project moet de boorinstallatie volledig van het eiland worden verwijderd, inclusief:

  • de 80 meter hoge boortoren;
  • geleider;
  • cement- en moddertanks;
  • de resterende boorapparatuur;
  • overbodige kabels en pijpleidingen.

Tegelijkertijd wordt op Scheldepoort een nieuwe accommodatiesectie van 400 ton gebouwd die op het dek wordt geplaatst. De bestaande accommodatie wordt volledig gerenoveerd en er wordt ook nieuwe reddingsapparatuur geïnstalleerd. Daarnaast is het boorplatform voorzien van stabilisatiestompen zodat aan stabiliteitsvoorschriften wordt voldaan.

Brand- en gasdetectie

De rol van Alewijnse bestaat eruit dat het bedrijf tijdens de ombouw aan diverse belangrijke systemen werkt, zoals de installatie van een PA/GA-systeem en een brand- en gasdetectiesysteem. Daarnaast voert Alewijnse aanvullende ondersteunende taken uit op de Scheldepoort-werf.
Na voltooiing van de werkzaamheden wordt het platform ingezet in de kustwateren van Denemarken.Met deze belangrijke opdracht versterkt Alewijnse opnieuw zijn positie in de markt voor offshore refits en retrofits.

Zelfheffend booreiland

De Atlantic Labrador is een zelfheffend booreiland, ontworpen door CFEM en in 1983 in Duinkerken (Frankrijk) gebouwd. Geclassificeerd als (DNV) MODU (IMO-resolutie A414 xi). Het booreiland is omgebouwd tot accommodatie voor offshoreservices. Scheldepoort, 2011. Ombouw: transformatie van zelfheffend booreiland tot offshore accommodatieplatform. Projectmanagement, engineering, installatie en inbedrijfstelling van nieuwe en gerenoveerde elektrische installaties, PA/GA-systeem, brand- en gasdetectiesysteem.