LNG Greenstream tanker

Greenstream

Door het gebruik van LNG wordt de uitstoot van CO2 en stikstofoxyden (NOx) met respectievelijk meer dan 25% en 80% gereduceerd. Bovendien komt geen zwaveloxyde (SO2) en fijnstof vrij. Dankzij de uitrusting van twee LNG Packs met in totaal vier motoren wordt minder energie verbruikt en veiliger gevaren. Als een motor uitvalt, dan zijn er nog drie over om door te varen.

Installatie en integratie

Begin 2013 werkte Alewijnse aan haar eerste door LNG  aangedreven schip, de LNG Greenstream Tanker die is gebouwd bij Peters Shipyards. Alewijnse is als systeemintegrator verantwoordelijk voor de installatie en integratie van vier LNG-motorgeneratoren van Sandfirden die elk 285 kW genereren en twee aandrijfmotoren zullen voeden samen met de bijbehorende elektrische infrastructuur. De kern van het systeem wordt gevormd door een speciale DC-bus die door Alewijnse is ontwikkeld. Deze DC-bus wordt gevoed door twee generatoren via een AC/DC-omvormer. Met deze configuratie is synchronisatie van de generatoren niet nodig en voeden ze de bus dus direct na het opstarten, nog voordat ze hun nominale snelheid bereiken.

Uitdagingen

Het gebruik van LNG als energiebron biedt wel enkele uitdagingen, zoals het belangrijke feit dat door LNG aangedreven motoren langzamer reageren op plotselinge toenames van lading dan conventionele dieselmotoren. Het DC-systeem zal dit effect compenseren. Alewijnse, Peters shipyards, EPC en LRoS hebben veel moeite gedaan om te voldoen aan bevoegdheids- en categorie-eisen.

LNG

Pure LNG-systemen bieden voordelen ten opzichte van bi-fuelalternatieven. Ze zijn niet alleen eenvoudiger en goedkoper dan bi-fuelsystemen, maar alleen LNG is zonder twijfel veel schoner dan wanneer dit gas wordt gecombineerd met conventionele diesel, omdat het koolstofgehalte veel lager is. LNG bevat ook geen vervuilende zwavel of additieven. De eigenaar van het schip is zich er bovendien van bewust dat LNG kostenefficiënter is met lagere belastingen.
De nadelen van LNG zijn onder meer een relatief laag energiegehalte per volume en de behoefte aan gespecialiseerde installaties voor brandstofbevoorrading die kunnen omgaan met een hoge druk en zeer lage temperaturen. Dit wordt echter gecompenseerd door de lage gasvormige emissies en uitstoot van deeltjes, het feit dat lozingen bijna direct in de atmosfeer oplossen, de stille werking en stabiele prijzen.