Alewijnse keurt elektrische installaties conform NEN 3140

NEN3140 keuring inspectie laagspanning Alewijnse Marine Service

Verplichte NEN 3140 keuring

Wist u dat u verplicht bent om uw elektrische installaties jaarlijks te laten controleren? Dit is vastgelegd in een Europese norm EN 50110, die Nederland heeft aangevuld in de vorm van de NEN 3140. Ook bent u volgens de Arbowet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van uw collega’s, medewerkers en relaties en heeft u daarnaast te maken met uw juridische en ketenaansprakelijkheid.

 

Uw veiligheid, onze zorg

Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van u en uw werknemers is gewaarborgd, kan Alewijnse de NEN 3140 keuring van elektrische laagspanningsinstallaties volledig voor u uit handen nemen. Hierbij checken we zowel de veiligheid als de functionaliteit van uw installatie. Bij tekortkomingen adviseert Alewijnse op welke wijze er wel aan de eisen voldaan kan worden en kunnen we indien gewenst de installatie conform de norm aanpassen.

Inspectierapport

Alewijnse voert voor u de visuele inspectie en controle aan de hand van meting en beproeving uit. Na goedkeuring ontvangt u van ons een inspectierapport dat u kunt bewaren als bewijsstuk bij Arbo controles. Wilt u meer informatie over de NEN 3140 inspectie van uw laagspanningsinstallaties, neem dan voor advies of een vrijblijvende prijsopgave contact met ons op. Bel +31 180 460 555 / +31 622 509 009 of stuur een email naar marineservice@alewijnse.com.

NEN 3140 keuring voor elektrische apparaten.

Veilig werken is belangrijk. Goed en veilig functionerende elektrische apparaten voorkomen de kans op persoonlijk letsel en stilstand van werkzaamheden. Veilig werken met elektrische arbeidsmiddelen is dus belangrijk. De Arbowet en de richtlijnen EN 50110 en NEN 3140 hebben daarom jaarlijkse keuringen verplicht gesteld. Alewijnse specialist in NEN 3140 keuringen Alewijnse is gespecialiseerd in de periodieke NEN3140-inspectie van elektrische apparaten. Wij checken zowel de veiligheid als de functionaliteit van uw apparaten. Bij tekortkomingen adviseert Alewijnse op welke wijze er wel aan de eisen voldaan kan worden en kunnen we indien gewenst de apparatuur conform de norm aanpassen.

Welke apparaten kunt u laten keuren?

Alewijnse kan alle elektrische apparaten in iedere werkomgeving, zoals kantoor of werkplaats, op locatie inspecteren. Voorbeelden van deze apparaten zijn:

  • Elektrisch handgereedschap
  • Verplaatsbare elektrische werktuigen
  • Handlampen en andere verplaatsbare lampen
  • Verplaatsbare toestellen zoals koelkasten, magnetrons, vriezers, computers, printers, faxen, stofzuigers en laboratoriumapparatuur
  • Verplaatsbare elektrische meetinstrumenten
  • Mobiele schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouwkasten
  • Verplaatsbare leidingen, zoals verlengsnoeren en haspels
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Testcertificaat

Alewijnse voert voor u de visuele inspectie en controle aan de hand van meting en beproeving uit. Na goedkeuring ontvangt u van ons een testcertificaat en worden de apparaten voorzien van een goedkeuringssticker met de eerstvolgende datum van inspectie.

Meer info

Wilt u meer informatie over de NEN 3140 inspectie van uw laagspanningsinstallaties, neem dan voor advies of een vrijblijvende prijsopgave contact met ons op. Bel +31 180 460 555 / +31 622 509 009 of stuur een e-mail naar marineservice@alewijnse.com