Bouw drinkwaterproductielocatie (nieuwbouwproject Alewijnse)

In opdracht van Vitens is een nieuw, modern waterzuiveringsgebouw gebouwd in Waardenburg (waterproductiebedrijf Kolff). Naast de traditionele waterzuivering, wordt er ook een onthardingsinstallatie in gebruik genomen. Alewijnse verzorgde de elektrische installatie.

Door Alewijnse uitgevoerd:

  • het ontwerp van de elektrotechnische installaties;
  • de montage van de elektrotechnische installaties;
  • het bedrijfswaardig opleveren van de elektrotechnische installaties;
  • de procesautomatisering

Waterproductiebedrijf Kolff levert uitstekend drinkwater. Ook gaat het productiebedrijf - nog meer dan voorheen - een centrale rol spelen in de drinkwatervoorziening in het westelijke Rivierengebied en in de Bommelerwaard.