Drinkwaterinstallaties

De veiligheid en betrouwbaarheid van uw drinkwaterinstallatie staat voorop. Wat er ook gebeurt, de levering van uw drinkwater aan uw afnemers moet doorgaan. Alewijnse Industrial Automation heeft jarenlang ervaring in nieuwbouw, ombouw en renovatie van drinkwaterinstallaties. Brand, storingen of stroomuitval; u moet er niet aan denken wat de gevolgen zijn voor uw drinkwaterproductielocatie. En door de recente technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, heeft u er nog een aantal uitdagingen bijgekregen. En dat met een vergrijzende organisatie waarin kennis steeds schaarser raakt.

Zorgeloze installaties

Wij kunnen u helpen de kansen en gevolgen te reduceren tot een minimaal risico. Door bijvoorbeeld uw productielijn om te bouwen naar een tweestratenproductie. Daarmee realiseert u uw eigen back-up binnen de productielocatie. Wij kunnen ook uw elektriciteits- en besturingsnetwerk redundant maken. Valt de stroom of de besturing uit, dan is er een tweede lijn die de voorziening automatisch overneemt, zonder interruptie van de waterlevering.

Oplossing gestandaardiseerd

Het realiseren en onderhouden van de installaties is een kostbare en tijdrovende zaak. Door verregaande standaardisatie zijn die kosten terug te dringen. De herhalingsfactor verlaagt de benodigde tijd voor de realisatie van een productielocatie. En daarmee de kosten. Tegelijkertijd bespaart de gelijksoortigheid van de installaties u in het onderhoud. Iedere locatie bevat dezelfde componenten. Minder verschillende reservedelen op voorraad bespaart kosten. En eenduidige installaties besparen een ervaren werknemer tijd bij het zoeken naar de oorzaak van een storing. Wij hebben in de afgelopen jaren meerdere standaarden ontwikkeld en geïmplementeerd. Vaak in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Veilige automatisering

Technische ontwikkelingen zijn deels een zegen. De productie van het water wordt geoptimaliseerd en een veelvoud aan informatie is beschikbaar, bijvoorbeeld over het energieverbruik en de efficiëntie van uw productielijnen. Maar tegelijkertijd maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw automatiseringssystemen.

Bescherming

Wij bieden u oplossingen die uw procesautomatisering optimaal beveiligt tegen ongewenste verstoringen. Zowel in het veld als in productiegebouwen zelf. Wij komen graag naar u toe om samen met u vast te stellen hoe wij u kunnen helpen ons drinkwater te beschermen.