Renovatie pompstation Bilthoven

Alewijnse heeft de elektro, instrumentatie en volledige procesautomatisering inclusief SCADA- Supervisory Control And Data Acquisition systemen van ontwerp tot het bedrijfsvaardig opleveren uitgevoerd van het Vitens-pompstation in Bilthoven. De doelen van het project waren de technische installatie te moderniseren naar de huidige normen, en de kwaliteit van het water terug op niveau te brengen door het aanbrengen van diepere putten. De productlocatie is volledig gerenoveerd en uitgebreid met een dakopbouw, rein-waterreservoir spoelwaterverwerking. Verder is de hele technische installatie vervangen, waaronder de elektrotechnische en besturingsinstallatie. In augustus 2012 is het werk van start gegaan. De oplevering vond plaats in oktober 2013.

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Coördinatie en begeleiding van de werkzaamheden voor het opnieuw aansluiten van de transformator aan de laagspanningszijde en voorzien van telecommunicatieverbindingen.
 • Coördinatie en begeleiding van graafwerkzaamheden voor het aanleggen van grondkabels.
 • Kiezen, inkopen en (doen)leveren, installeren, aansluiten en in- en/of afstellen, inregelen van de toe te passen bouwstoffen op basis van de equipementlijst en Vitens Eplantypicals.
 • Maken van alle detailtekeningen aan de hand van aangeleverde typicals en voorgeschreven bouwstoffen.
 • Maken van de benodigde berekeningen aan de hand van de toegepaste bouwstoffen en installatiemethoden.
 • Aanbrengen van een verlichtingsinstallatie.
 • Het voorzien van tijdelijke aanpassingen/voorzieningen, benodigd voor het installeren van de nieuwe installatiedelen en als ondersteuning van de werktuigbouwkundige en bouwkundige werkzaamheden.
 • Bouwvergaderingen, voortgangsbesprekingen en coördinatiebesprekingen.
 • In ontvangst nemen, installeren, aansluiten en in- en/of afstellen, inregelen van door de opdrachtgever geleverde bouwstoffen.
 • Aanbrengen van civiele voorzieningen (doorvoeringen voor kabels en instrumentatie door wanden en vloeren, graafwerk, et cetera).
 • Inspectie en oplevering.
 • Testen en in bedrijf stellen.
 • Het maken van revisietekeningen.