Procesautomatisering CNC Grondstoffen

In de meng- en IVC-fabriek in Moerdijk zijn hardware, bediening en besturing van de procesautomatisering vervangen door een nieuwe procesbesturing  gebaseerd op Profinet. Snelheid en onderhoudbaarheid van het voormalige dedicated system waren achterhaald en vervangende onderdelen en ondersteuning  waren niet meer beschikbaar. Het  nieuwe systeem moest gebruiksvriendelijk zijn, de toegepaste techniek moest gangbaar zijn en de software hedendaags en gebaseerd op Profinet.  De sterke punten van Alewijnse in dit traject: gedetailleerde projectomschrijving, grondige voorbereiding en stapsgewijze aanpak volgens het functioneel ontwerp en de open dialoog. Met de nieuwe procesautomatisering kreeg CNC een stabieler composteringsproces met meer bedrijfszekerheid, een goede onderhoudbaarheid en een grotere databeschikbaarheid.

Elektrotechnisch partner

CNC grondstoffen betrok Alewijnse Industrie B.V. als elektrotechnische partner bij het project in Moerdijk in het opstellen van het proefconcept. Dit werd met succes verder ontwikkeld. De ontwikkeling heeft niet geleid tot oponthoud/verstoring van het productieproces. Corné Trouw,  verantwoordelijk voor de E-engineering bij CNC: "Er is alles op alles gezet om het prototype zo snel mogelijk in het veld te hebben. Alewijnse heeft extra inspanningen verricht om zich het nieuwe concept eigen te maken". Corné Trouw was erg tevreden over de gedetailleerde projectomschrijving, grondige voorbereiding en stapsgewijze aanpak volgens het functioneel ontwerp en de open dialoog. "Dit beperkt risico's, financiële tegenvallers en restpunten in de eindfase en opleverlijst." Alewijnse en CNC zetten de nieuwe procesautomatisering op met componenten van de vertrouwde toeleveranciers als Phoenix Contact voor de remote I/O-stations en Siemens voor de PLC's. Een spanning tree netwerk op basis van een glasvezelring gekoppeld aan het CNC Grondstoffen kantoornetwerk, zorgt voor een soepele communicatie tussen de systemen en houdt het netwerk operationeel bij kabelbreuk of uitval van switches.

Projectsite

Voor alle partijen in het projectteam stond een gezamenlijke projectsite in SharePoint ter beschikking voor een snelle informatiestroom tijdens het project. Omdat het bestaande systeem van de IVC-fabriek cruciaal is voor het procesverloop op de andere locaties van CNC Grondstoffen, was de overschakeling naar de nieuwe procesbesturing kritisch voor de hele organisatie. In het voortraject is telkens op alle niveaus en stapsgewijs commitment voor het functioneel ontwerp verkregen. Operators toetsten of het proces toegankelijk en praktisch werkbaar was. De daadwerkelijke inbedrijfstelling is in vier weken gefaseerd doorgevoerd. Het mooiste compliment was de vraag uit de CNC-productie of "we" al over waren naar het nieuwe systeem. De overgang naar het nieuwe systeem verliep vlekkeloos.

Voordelen nieuw systeem

  • De nieuwe procesautomatisering maakt het composteringsproces stabieler, geeft een grotere bedrijfszekerheid, een goede onderhoudbaarheid en een grote databeschikbaarheid.
  • het invoeren van recepten voor het tunnelproces is teruggebracht van tien minuten naar maximaal één minuut per invoering en zonder onderbreking.
  • Het proces kan vanuit iedere locatie worden gevolgd en bediend
  • CNC-medewerkers kunnen vanuit hun huis reageren op storingsmeldingen.
  • Doordat de automatisering opgebouwd is volgens een vast stramien, zijn storingen sneller te achterhalen.
  • Door het kunnen uitlezen van service informatie op I/O-niveau, kan er proactief onderhoud worden gepleegd, waardoor stilstand tot een minimum wordt beperkt.