Nieuwbouw productiebedrijf Nieuwegein: Vitens levert zacht water

Doorsnede nieuwbouw drinkwaterproductie Nieuwegein. Binnenkort zacht water voor Nieuwegein en IJsselstein

Naast het bestaande gebouw van drinkwaterproductiebedrijf Nieuwegein herrijst een nieuw gebouw: passend in zijn omgeving en gebouwd met duurzame materialen zoals Accoya hout (cradle to cradle) en met een sedumdak waardoor het gebouw volledig opgaat in zijn natuurlijke omgeving.

 

Zacht water voor Nieuwegein en IJsselstein

Als voornaamste reden voor de nieuwbouw noemt Vitens de hardheid van het water van de "oude" productie. Deze voldoet niet aan de eisen zoals geformuleerd door Nederlands grootste drinkwaterbedrijf. De hardheid van het water was te hoog. Met het in bedrijf nemen van de nieuwe productielocatie ontvangen de drinkwaterklanten van Vitens water met een waarde van de 5,6 en 7,8°DH, veel zachter dan het "oude" water (14°DH), met alle voordelen van dien.

Alewijnse: elektrotechniek en procesautomatisering

Wij realiseren deze nieuwbouw samen met Mobilis - bouwkunde, VKB Noord - ondergrondse infra en Logisticon Water Treatment - werktuigbouw. Alewijnse zorgt ervoor dat de elektriciteit correct wordt verdeeld en getransporteerd naar alle onderdelen van het drinkwaterproductieproces en realiseert de nieuwe procesautomatisering van het productieproces. Wij ontwikkelen, programmeren en implementeren de software voor de procesbesturing. Het hele productieproces van drinkwater wordt hiermee geregeld, zoals het verhogen van de waterdruk tijdens de pauze van een voetbalwedstrijd. Om genoeg water op voorraad te hebben voor dit soort momenten, geeft het systeem ook meldingen over het peil van het drinkwater in de reservoirs, zodat de reservoirs altijd voldoende water bevatten op dit soort voetbalmomenten.

Vitens informeert geïnteresseerden op haar website over de voortgang van de bouw.

Leveringsomvang

Elektrotechniek

 • Engineering hardware
 • Besturingspanelen
 • Quantum PLC's, Modicon STB's en remote I/O stations
 • Bekabeling voedingen, instrumentatie en signalen
 • Hoofdverdelers
 • Frequentieregelaars en -omvormers
 • No-break
 • Verlichting en lichtinstallatie
 • Inbraak- en toegangsinstallatie
 • Brandmeld- en blusinstallatie
 • Glasvezelverbinding
 • Ombouwplannen

Procesautomatisering

 • Functioneel en technisch ontwerp
 • Programmeren PLC-software
 • Programmeren SCADA-software (Citect) conform Vitens standaard
 • IFAT, FAT, SAT en inbedrijfstelling inclusief opstellen protocollen
 • Handleidingen en instructies
   

Bron delen tekst en afbeelding: Vitens N.V.