Automatiseringssysteem Niacet Tiel

Bij Niacet Tiel bestond de noodzaak het verouderde automatiseringssysteem van DP2  droog poeder fabriek 2 te upgraden. Daarmee kunnen zij voldoen aan wetten en regelgeving, en de kwaliteit van producten constant houden. Het oude ABB-systeem is vervangen door een Siemens S7-besturing. Hiermee kunnen alle productie-onderdelen bestuurd worden door hetzelfde automatiseringssysteem en is daarmee gestandaardiseerd. De wensen en behoeften van de klant zijn geïnventariseerd en op basis hiervan schreven we een User Requirement Specification.

Gevalideerd automatiseringssysteem

Om te kunnen voldoen aan FDA, moet de werking van het automatiseringssysteem gevalideerd zijn. Dit hebben we voor elkaar gekregen door Good Automated Manufacturing Practice (GAMP) toe te passen. Door de validatie voldeed het systeem aan de FDA-eisen. Alewijnse heeft een functioneel ontwerp opgesteld voor het nieuwe systeem, PLC en SCADA geprogrammeerd, Factory Acceptance Test (FAT) en Site Acceptance Test (SAT) afgenomen en tenslotte in bedrijf gesteld.

Frans van Ettro

Frans van Ettro, begeleidend Project Manager van Niacet: "Terugkijkend op dit traject kan ik alleen maar zeer tevreden zijn. Het zorgvuldig volgen van de GAMP-methodiek in samenwerking met Alewijnse  was een zeer transparant proces dat ertoe heeft geleid dat onze automatiseringssystemen gevalideerd zijn en nu volledig voldoen aan de eisen die de FDA stelt, en dus aan de eisen die onze klanten stellen."

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Het vervangen van de ABB-besturing in DP2 door Siemens S7-besturing.
  • Inventariseren van wensen en behoeften en het opstellen van een User Requirement Specification (URS). De klant bepaalt het resultaat van de productie zowel kwantitatief als kwalitief.
  • Het functioneel ontwerp is opgesteld aan de hand van de gegenereerde URS. Zodoende komen we tot een systeem dat het resultaat geeft wat de klant beoogt.
  • Het automatiseringssysteem is gevalideerd met GAMP. Deze procedure is strikt gevolgd en heeft geleid tot een gestructureerde ontwikkeling, programmering, implementatie en inbedrijfstelling van het automatiseringssysteem.
  • Voordat het automatiseringssysteem wordt geïmplementeerd, wordt de Factory Acceptance Test (FAT) afgenomen samen met de klant. De software is samen met het Niacet-team getest tot in de details. De eventuele verschillen in theoretische en praktische interpretaties van de URS kwamen daardoor direct aan het licht en zijn aangepast.
  • Na de verificatie en de FAT zijn PLC en SCADA op locatie getest zoals beschreven in het SAT-protocol.
  • De kwaliteit is nu niet meer grotendeels afhankelijk van de kennis van monteurs, maar is geborgd vanuit de techniek/het systeem. Operators zijn opgeleid om met het nieuwe systeem te kunnen werken.
  • Het nieuwe automatiseringssysteem heeft parallel gedraaid aan het bestaande systeem. Tijdens deze periode draaide het perfect, waarna de implementatie/SAT met succes kon worden afgesloten.

Kengetallen

Besturing: Siemens S7 317-2PN/DP PLC
Aantal in- en uitgangen: 400
Visualiteit: iFix SCADA
PC's: 1 server, 3 workstations
Verhouding uren: Ontwerp:Programmeren:Valideren = 2:4:3
Documentatie: Ontwerp 70 pagina’s; PLC-programma 91 codeblokken/157Kb (circa 1100 pagina’s); Detaillijsten 27 pagina’s; FAT protocol 58 pagina’s; SAT protocol 22 pagina’s.