Automatisering voor eindgebruiker aardwarmte

Geothermische installatie De Lier

Aardwarmte wordt meer en meer ingezet als alternatieve energiebron voor verwarming van gebouwen en kassen. Deze projecten zijn vanwege de hoge investeringen risicovol. Om de risico's te beperken, vraagt de uitvoering om specialistische partijen voor de bronnering, de installatie vanaf de bron en de automatisering.

 

Automatisering

Alewijnse is bij dit geothermieproject betrokken als specialist voor de automatisering. De voornaamste wens was de doorgaans toegepaste klimaatcomputer te vervangen door een PLC besturing waardoor de eindgebruiker op eenvoudige wijze een actueel en volledig inzicht verkrijgt, in temperaturen, geleverd vermogen, actuele status en eventuele storingen. Ook de alarmdoormelding naar de technische dienst moest beter zodat de beschikbaarheid hoger zou worden. Alewijnse verkreeg dit project van opdrachtgever VB Geo Projects, specialist in innovatieve aardwarmte projecten.

Realtime informatie op mobile devices

Om snel toegang te krijgen tot de gegevens moet de informatie van de geothermische installatie voor de eindgebruiker realtime beschikbaar zijn. Informatie zoals trends en alarmmeldingen zijn zeer relevant voor de eindgebruiker, omdat het bijsturen van de installatie gebeurt op basis van o.a. deze gegevens. Ben Jansen, projectengineer Alewijnse, bedacht met het projectteam een alternatief voor de bestaande klimaatcomputer: "Wij boden onze klant een PLC-/SCADA-oplossing met Proficy Webspace voor "mobiele" toegang tot de gegevens en afbeeldingen voor alle eindgebruikers. Hiermee is alle (technische) informatie op maat beschikbaar en zijn alarmmeldingen direct toegankelijk. Ook wordt alle data gelogd, waardoor er trends zichtbaar gemaakt kunnen worden."

Klantspecificatie, ontwerp, uitvoering en 1 jaar service

Jean-Pierre, projectmanager: "Aan de hand van de functionele omschrijving -hierin heeft de klant de wensen en het te behalen eindresultaat vastgelegd- is het functioneel ontwerp opgesteld. Dit was de basis voor het programmeren van de PLC en de SCADA-software. Om trends, alarmen en eindgebruikersgegevens van de aardwarmte-installatie te visualiseren en de installatie te bedienen, configureerden wij schermen en graphics volgens de wensen van onze klant. Deze zijn vervolgens toegankelijk gemaakt voor mobile devices. We ondersteunen de eindgebruikers en de technische dienst met een vpn-verbinding. Daarmee kunnen we zonder op de locatie aanwezig te zijn direct hulp bieden bij problemen en storingen. Onze "cyber security" borgt dat deze dienstverlening op afstand veilig is."
De opdrachtgever sloot ook een serviceovereenkomst af met Alewijnse. Jean-Pierre: "Met deze overeenkomst zorgen we ervoor dat gehele installatie bij een eventuele storing zo snel mogelijk weer operationeel is."

Hardware & leveringen

 • Siemens PLC S7 315 2PN DP/SCADA Cimplicity 9.0/Historian SQL
 • Siemens remote I/O ET200x
 • CPU’s, Siemens remote I/O 200x en Simatic HMI comfort Panel TP900 bij iedere afnemer
 • Leveren glasvezelswitch geschikt voor sternetwerk en modem voor gesproken alarmmeldingen
 • Koppeling systemen met ethernet
 • Driver voor communicatie met Siemens PLC's
 • GE Proficy Webspace
 • Alert applicatie

Software

 • Programmeren PLC & SCADA o.b.v. functioneel ontwerp
 • Configureren visualisatie trends en rapportages
 • Configuratie schermen alarmen en melding (Alert) en schermen bediening en visualisatie
 • Data toegankelijk voor eindgebruiker met Webspace via mobile diveces
 • Ontwikkeling software met gestandaardiseerde functiebouwstenen PLC
 • FAT en in bedrijf stellen
 • Beveiligde vpn-toegang voor online ondersteuning
 • Bedieningshandleiding & instructie operators
 • 1e jaar na oplevering serviceovereenkomst voor complete installatie