Alewijnse realiseert besturing spoorbrug Coevorden

Spoorbrug Coevorden wordt op afstand bediend en voldoet aan SIL 2

Met de nieuwe Spoorbrug in Coevorden kwam er aansluiting op het vrachtspoor dat net buiten Coevorden bij de overslag en het industrieterrein is aangelegd. Hierdoor hoeft het vrachtverkeer per trein niet meer (stapvoets) door Coevorden en maakt dat het leven in het centrum van Coevorden een stuk aangenamer. In tegenstelling tot de meeste bruggen staat deze brug altijd open. De scheepsvaart ondervindt dan ook nauwelijks hinder van deze nieuwe brug, behalve vier keer per dag als de machinist van de goederentrein zich meldt bij de brugwachter van de Bentheimer Eisenbahn om de brug te sluiten.

Samenwerking projectpartijen

De bouw van deze diagonaal draaiende spoorbrug was in de goede handen van BAM en Machinefabriek Rusthoven. Alewijnse is door Machinefabriek Rusthoven gevraagd voor de besturingsinstallatie. Voor een succesvolle realisatie van een brug met de verschillende projectpartijen, is een gestroomlijnde en gestructureerde interdisciplinaire samenwerking nodig. Een belangrijk onderdeel daarin is het bepalen van de raakvlakken van de uit te voeren werkzaamheden. Bernaldo van Gruijthuijsen, lead engineer Alewijnse: "Net als in voorgaande projecten is ook voor dit project een integraal ontwerp gemaakt. Voorafgaand aan de uitvoering, inventariseren we waar we in "elkaars gebied" werken. Daarvoor hebben we veel en intensief samengewerkt met de projectpartijen."

Vakkundig én prettig zakendoen

Desgevraagd vertelt Martin Nanninga, projectleider Machinefabriek Rusthoven over de samenwerking: "Alewijnse is ingeschakeld als betrouwbare partij die niet enkel de technische bekwaamheid heeft, maar zeker ook omdat Alewijnse alles op gebied van Systems Engineering vakkundig beheerst. Dat zorgt ervoor dat alle te nemen beslissingen zorgvuldig zijn vastgelegd en dit resulteert in een direct te accepteren opleverdossier. Daarnaast is het prettig zakendoen met Wilco Schouten, Jeroen Preijer en Bernaldo van Gruijthuijsen."

MCI

ProRail eist dat de spoordelen naadloos op elkaar aansluiten als een spoorbrug sluit, omdat dit anders catastrofale gevolgen heeft voor de trein. Machinefabriek Rusthoven heeft daarvoor de MCI (Mechanische Controle Inrichting) ontworpen. Deze vergrendeling is een veiligheidsfunctie die controleert of het spoor na het sluiten van de brug "spoort". Alewijnse heeft gezorgd voor de integratie van de MCI in de besturing.

Veiligheidsniveau SIL 2

Op basis van een risico-inventarisatie stelde ProRail als eis dat de spoorbrug moest voldoen aan veiligheidsniveau SIL 2. Hiermee hebben de Alewijnse engineers rekening gehouden bij het ontwerp van de besturing door verschillende veiligheidsfuncties toe te passen en bij de keuze van de componenten. Tijdens de verschillende tests zijn risico’s gesimuleerd en veiligheidsfuncties zoals het noodstopcircuit en het remsysteem voor het retarderen van de brugbeweging getest.

Op afstand en draadloos

De brug wordt doorgaans op afstand bediend vanuit het kantoor van de Bentheimer Eisenbahn. Aan de hand van de camerabeelden kan de brugwachter zien of de situatie veilig genoeg is om de brug te openen en te sluiten en meteen ingrijpen bij gevaarlijk situaties met een noodstop, zoals onder andere de machinerichtlijn vereist. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij storing of onderhoud, is bediening ter plaatse noodzakelijk. Hiervoor is de besturing uitgerust met een draadloze bediening. Die maakt het voor de brugwachter mogelijk de brug vanuit een andere hoek te bekijken en direct te bedienen.

Leveringsomvang

 • Ontwerp/engineering - integraal ontwerp
 • Aanvraag nieuwe voedingsaansluiting bij netwerkbeheerder
 • Elektrotechnische installatie o.a.: nieuwe hoofdverdeler, fail-safe PLC incl. applicatiesoftware, verlichting en bekabeling motoren hydraulische installatie, aarding/bliksem/potentiaalvereffening
 • SIL 2 berekening
 • Bedienings- en besturingsinstallatie en SCADA software
 • Scheepvaartseinen 4 x 3-voudig inclusief uithouders
 • Encoder, werk- en eindschakelaars, noodstoppen
 • Bekabelen grendelconstructie 1,5 kW en doormelding op PLC
 • Opstellen en uitvoering protocollen IBS, FAT en SAT
 • NEN 1010 keuring door externe partij
 • As built tekeningen, handleiding en Technisch Dossier