Alewijnse ondertekent CO2-projectplan

De 14 deelnemers aan het CO2-projectplan

Alewijnse Industrial Automation heeft zich op
19 november 2015, met het ondertekenen van het convenant, als 14e deelnemer aangesloten bij het CO2-projectplan. Samen met de andere 13 deelnemers van het convenant onderstreept Alewijnse hiermee het belang van de CO2-reductie.

 

Reductie CO2-uitstoot tijdens uitvoering

Het terugdringen van de CO2-uitstoot op grote én op kleine schaal draagt bij aan een beter milieu. Daarom is het van belang om ook gedurende de uitvoering van een project bewust te handelen met het gebruiken van elektriciteit, gas en water. Door het toepassen van innovatieve oplossingen kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Daarbij valt te denken aan het installeren van zonnepanelen voor de elektriciteitsvoorziening in de bouwketen of het inkopen van duurzame energie. Voor het te realiseren gebouw kan het duurzaam inrichten van installaties en gebouwen -bijvoorbeeld volgens BREEAM- een bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot op de lange termijn. 
Alewijnse, technisch dienstverlener in procesautomatisering en elektrotechniek, adviseert zijn klanten al een 10-tal jaren over het behalen van energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot. Met de energiescan van Alewijnse stellen we vast welke apparatuur en machines binnen een gebouw of productieomgeving de grote verbruikers zijn en wat de reducerende maatregelen kunnen zijn.

 

Nijmeegs Energie Convenant

Sinds 2008 neemt Alewijnse ook deel aan het Nijmeegs Energieconvenant. Dit convenant beoogt de reductie van de CO2-uitstoot binnen de gemeente Nijmegen. In de eerste 3 jaar van het bestaan is de Nijmeegse CO2-uitstoot met 905.0000 ton teruggedrongen. Het convenant is in 2012 vernieuwd. De doelstelling was om de uitstoot te beperken met nog eens 9 % in 3 jaar tijd.

 

Deelnemers convenant CO2-projectplan

Initiatiefnemers

DIMCO bv, Dordrecht

Mede-initiatiefnemers

VolkerRail Nederland BV, Vianen

KWS Infra BV, Vianen

Van Hattum en Blankevoort BV, Woerden

Volker Stevin Materieel BV, Dordrecht

Mourik Groot-Ammers BV, Groot Ammers

Besix Nederland Branch, Barendrecht

Züblin Nederland BV, Vlaardingen

Mobilis TBI Infra BV, Capelle aan den IJssel

Alewijnse Industrie BV (Alewijnse Industrial Automation), Nijmegen

Van Gelder Groep BV, Elburg

NGO

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen, Dordrecht

Kennisinstituut

KWA bedrijfsadviseurs, Amersfoort

Reacties

Reactie toevoegen