Alewijnse Industrial Automation ISO 14001 gecertificeerd

Alewijnse Industrial Automation is sinds 12 mei 2016 ISO 14001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat wij een milieumanagementsysteem hanteren, toegespitst op ons vakgebied, dat voldoet aan de gestelde eisen van de International Organization for Standardization (ISO). Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren, installeren en bedrijfsvaardig opleveren van procesautomatisering en elektrotechnische installaties voor de industrie.

Duurzaam ondernemen

Met het ISO 14001 certificaat breiden wij ons milieubeleid verder uit. Het certificaat is een toevoeging op het CO2 bewust Certificaat waarin wij al enkele jaren participeren. Met de ISO 14001 certificering benadrukken wij het inzetten van duurzaam beleid op werkplekken en bij de realisatie van projecten en geven wij aan dat wij ons structureel bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu.

ISO 14001 een continu verbeterproces

ISO 14001 is een standaard die wereldwijd wordt toegepast om een milieumanagementsysteem in het bedrijfsleven op te zetten en te certificeren. Deze internationaal geaccepteerde norm is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en beschrijft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

Het managementsysteem richt zich op het beheersen en verminderen van milieurisico’s door het uitvoeren en auditen van het geformuleerde milieubeleid en het implementeren van de verbeteringen en corrigerende maatregelen. Zodoende geven wij structureel aandacht aan het milieu in de bedrijfsvoering en verhogen onze milieuprestaties door een continu verbeterproces.

Reacties

Reactie toevoegen