Dunea: Nieuwe hardware in natuurgebied

De ombouw van de onderstations vindt plaats in een natuurgebied in de duinen

Dunea bouwt tussen 2016 en 2021 de oude proces-automatisering van de productielocatie Katwijk om naar de nieuwe Plenty automatisering filosofie. Onderdeel hiervan is de ombouw van de onderstations in duingebied Berkheide. Alewijnse heeft de opdracht gekregen voor het E&I werk van de eerste twee onderstations en inmiddels ook een vervolgopdracht voor de ombouw van het derde onderstation.

Nieuwe hardware voor de besturing

Alewijnse vervangt voornamelijk hardware die van belang is voor de besturing zoals netwerkapparatuur, controllers (PLC’s), I/O borden en elektrische schakelende elementen (schakelaars, automaten en dergelijke). Parallel aan de vervangen van de automatisering worden ook de MCC’s in de onderstations vervangen door de MCC leverancier. Alewijnse zorgt voor het aansluiten van veldbekabeling op de MCC’s. Ook zit er een klein deel instrumentatie in de scope.

Werken in een natuurgebied

Het duingebied waarin wij werken is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. In de jaren negentig heeft Dunea in samenspraak met de provincie Zuid-Holland de waterwinning in het zuidwestelijk deel van Berkheide, ons werkgebied, teruggebracht, waardoor de natuur weer vrij spel kreeg. Daardoor vinden zeldzame planten en dieren zoals de zandhagedis er nu hun thuis. Dat betekent voor onze medewerkers dat hun werkzaamheden het natuurgebied niet mogen belasten. Dat vereist een andere werkaanpak. Wij mogen bijvoorbeeld niet met onze servicebussen de natuur in. Daarom zetten wij voor het transport van gereedschappen en materialen karren in die het Alewijnse montageteam met enig gemak door het duinzand kan trekken. Omdat wij ook tijdens het broedseizoen in de duinen werken, nemen wij in samenspraak met een expert maatregelen zodat de broedende vogels zo min mogelijk storing ervaren van het werk in uitvoering.

Duininfiltratie: een uniek concept van Dunea

Dunea verkrijgt het drinkwater door duininfiltratie. Met dit unieke concept zuivert Dunea voorgezuiverd rivierwater uit de afgedamde Maas in zogeheten duinmeren. Het water zakt door de duinen en wordt zo gefilterd. Vervolgens wordt het gefilterde water opgepompt om daarna additionele zuiveringsstappen te ondergaan zodat bijvoorbeeld de hardheid van het water wordt verlaagd en schadelijke stoffen worden verwijderd. Dunea gebruikt voorgezuiverd rivierwater uit de afgedamde Maas om de plassen in het duingebied op peil te houden. Door het toegenomen drinkwatergebruik werd rond 1970 de voorraad zoetwater in het duin te klein en dreigde verzilting. Sinds die tijd wordt het zoetwaterpakket aangevuld door de infiltratie van rivierwater.