Zonnepanelen voor Waterleidingmaatschappij Limburg

Zonnepanelen voor 4 locaties WML

Zonnepanelen voor Waterleidingmaatschappij Limburg

Waterleidingmaatschappij Limburg gaat voor een beter milieu en heeft de ambitie uitgesproken in 2020 klimaatneutraal te zijn. In dat kader startte WML in 2015 met het project Zon op WML en besteedde de levering en montage van zonnepanelen aan volgens een niet-openbare Europese procedure. ProfiNRG leverde de economisch meest voordelige investering en kreeg de opdracht toegewezen. Alewijnse verkreeg de opdracht van hoofdaannemer ProfiNRG voor het aansluiten van de zonnepanelen op de elektrotechnische installatie.

 

Pilot project: locaties Linnen en Echt

In dit pilot project zijn het districtskantoor Linne en het centraal magazijn in Echt voorzien van zonnepanelen. Voor WML was het doel van de pilot kennismaken met de nieuwe leveranciers. In de engineeringsfase werkten ProfiNRG en Alewijnse nauw samen. Daardoor ontstond er een installatie die met een spanningsverlies van minder dan 1 % op een kostenefficiënte manier is gerealiseerd. Bij de inzet van materialen hebben we ook gekeken naar de milieuvriendelijkere inzet van mens en materiaal. Zo hebben we de CO2 uitstoot kunnen minimaliseren door zo veel mogelijk gebruik te maken van lokale aannemers.

 

Derde locatie: zware installatieklus

Op locatie Heel was al een pv-installatie aanwezig en daarmee ook diverse regelingen. De bestaande regelingen hebben wij geïntegreerd in de panelen. Voor onze engineers was de integratie een puzzel waarin zij al hun kennis en kunde kwijt konden. Het monteren van het aantal verdelers en kabellengtes resulteerde letterlijk in een zware installatieklus. De paar honderd kilo bekabeling hebben we over circa 150 meter in kabelgoten gelegd. Daarvoor is gebruikgemaakt van een lier die de kabels over aangebrachte rollers in de kabelgoot trok. Om het gewicht van de nieuwe bekabeling te kunnen dragen, zijn er nieuwe kabeldragers gemonteerd.

 

Hoofd- en onderverdeler

De hoofdverdeler was al wat ouder. De lade bleek niet meer leverbaar. De oplossing lag in een op maat gemaakte lade. Voor de productie ervan hebben wij Siemens in Dresden ingeschakeld. Vervolgens is er een ombouwplan opgesteld met als uitgangspunt dat de terugvoeding vóór de hoofdschakelaar plaatsvindt, waarbij de waterlevering gewaarborgd bleef.
De hoofdverdeler hebben we uitgebreid met een 630 ampère thermisch en magnetisch instelbare schakelaar. Ons zusterbedrijf Alewijnse International Switchboard Production heeft de onderverdeler met gelijke ampèrages geproduceerd. Na het afschakelen van de 1600 kVA transformator hebben onze monteurs conform het ombouwplan de genoemde onderdelen geïnstalleerd en binnen de gestelde ombouwplanning opgeleverd.

 

Vierde locatie productiebedrijf IJzeren Kuilen

De vierde locatie die we samen met ProfiNRG omzetten naar zonne-energie is IJzeren Kuilen. Deze locatie wordt naar verwachting eind juli 2018 opgeleverd.

 

Technische specificatie pv-installatie

CM Echt                               66 kWp, 240 PV 1 dak

IJzeren Kuilen                   148 kWp, 528 PV 1 dak

WPB Heel                           261 kWp, 922 PV 4 daken 8 dakvlakken

DC Linne                              57 kWp, 208 PV 1 dak

Opbrengst ongeveer 0.8 * kWp afhankelijk van zonuren, vervuiling en dergelijke.