Nieuwe brug Dronyp - artist impression

Alewijnse opdracht brug Dronryp

Artist impression van de kijk op de nieuwe brug Dronryp. Bron: www.brugdronryp.nl

De huidige brug over het Van Harinxmakanaal bij Dronryp is niet meer veilig voor zwaarder verkeer en wordt daarom vervangen. De provincie Fryslân zag dit tevens als een gelegenheid om een bredere en hogere doorvaart te maken, zodat het kanaal ook bevaarbaar wordt voor de grotere binnenvaartschepen.
 

Opdracht en samenwerking

Oosterhof Holman verwierf de opdracht van de provincie voor de nieuwe brug en contracteerde Alewijnse Industrial Automation als onderaannemer voor het realiseren van de automatisering en de elektrotechnische installatie. Om te komen tot een goed ontwerp is het belangrijk dat de provincie Fryslân betrokken is bij de verdere uitwerking ervan. Tevens werken we In lijn met de wensen van de provincie in de onderzoeksfase aan innovaties die leiden tot duurzame oplossingen.
 

Eisen en innovatie

Ook voor het aantoonbaar voldoen aan de eisen die de provincie aan de brug stelt, blijft de provincie Fryslân door het toepassen van systems engineering aangehaakt. Met deze methodiek worden de componenten, installaties en uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de eisen systematisch geverifieerd en gevalideerd.
 

Primeur: pontonbrug

Na het weghalen van de oude brug en tijdens de realisatie van de nieuwe brug blijft de oeververbinding in stand door het gebruik van een pontonbrug. De ingebruikname van de nieuwe brug Dronryp is gepland voor februari 2019.