Duurzaam Ondernemen

Bij Alewijnse is continuïteit al meer dan 100 jaar een sleutelbegrip. We zijn van mening dat duurzaam ondernemen onlosmakelijk verbonden moet zijn met de gestelde doelen in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering. Bij Alewijnse is duurzaam ondernemen verweven met de dagelijkse gang van zaken binnen het concern en niet alleen een doel op zich. We streven ernaar mogelijke negatieve effecten van onze activiteiten op de samenleving en het milieu, te minimaliseren. We zijn altijd bereid in gesprek te gaan met belanghebbenden om ons duurzaam denken en handelen verder te verbeteren en doelstellingen te formuleren.