Nieuwe kansen in Australië

Alewijnse Marine samenwerking in Australia

Alewijnse Marine onderzoekt nieuwe samenwerkingsmogelijkheden in de Australische scheepsbouwsector. Daartoe bezocht de toonaangevende system integrator onlangs een aantal Australische bedrijven, om mogelijke toekomstige samenwerkingen en strategische allianties te onderzoeken. Aanleiding is de aanbesteding van het Australische Ministerie van Defensie voor de bouw van een serie van twaalf SEA 1180 Offshore Patrol Vessel’s (OPV’s), waarvoor de eerste offertes nu zijn ingediend.

Samenwerking

Alewijnse werkt momenteel aan een samenwerkingsovereenkomst met een Australische partner voor het ontwerpen, leveren, installeren en integreren van elektrische systemen in opdracht van Damen Shipyards Group, die een offerte heeft ingediend voor SEA 1180. Daarbij richt Alewijnse zich op het creëren van zo veel mogelijk lokale werkgelegenheid, alsmede een efficiënte en effectieve overdracht van kennis en technologie gedurende de looptijd van het project. Speerpunten in de Alewijnse’s strategie zijn maximale inzet van lokale arbeidskrachten via lokale partners en agenten, het aangaan van samenwerkingen met lokale productie bedrijven, samenwerking met Australische universiteiten en onderzoeksinstituten en de oprichting van een opleidingscentrum met een lokaal service- en onderhoudspunt.

SEA 1180

Het SEA 1180-programma maakt onderdeel uit van het Australian Industry Capability Plan, dat inzet van en samenwerking met de lokale industrie vereist en waarbij de overdracht van kennis en kunde een belangrijke rol speelt. Alewijnse wil graag bijdragen aan de versterking van de Australische scheepsbouwsector en het verstevigen van de concurrentiepositie. Damen en Alewijnse werken al jarenlang wereldwijd samen op diverse marineprojecten. Beiden zijn ervan overtuigd dat ze in samenwerking met de Australische scheepsbouwers ASC en Forgacs Marine & Defence, kunnen bijdragen aan een positief resultaat voor alle betrokken partijen.

Dick Alewijnse

“Wij voelen ons volledig verbonden met het motto ‘Building in Australia for Australia,” verklaart CEO Dick Alewijnse. “We zijn ervan overtuigd dat wij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan kennisoverdracht en het bijbrengen van vaardigheden die nodig zijn om complexe projecten zoals deze succesvol op te leveren. Wij kijken er naar uit om de samenwerking met diverse partijen in Australië aan te gaan en de relaties in de komende jaren verder uit te breiden.”

Reacties

Reactie toevoegen